Thẻ: nghịch lý giảm cân

  • Nghịch lý khi giảm cân.

    Giảm cân là một quá trình vô cùng gian nan bởi để thành công, mọi người cần phải luôn nỗ lực để thay đổi điều khó thay đổi nhất: những thói quen. Điều chỉnh những thói quen thiếu khoa học trong ăn uống, sinh hoạt… hàng ngày vốn đã bén rễ trong một thời gian […]